”Vara det stöd som brukaren behöver för att kunna nyttja sina förmågor”

I Amicares servicebostäder anpassar vi arbetsmetoden efter Individens behov och förutsättningar. Personalstöd finns dygnet runt och anpassas individuellt för varje Individ. Vi minimerar antalet personal som arbetar med Individen för att ge bästa förutsättningar till en trygghet och kontinuitet i vardagen.

Vi erbjuder aktiviteter efter Individens intresse, behov och önskemål. Genom vårt geografiska läge kan vi erbjuda närhet till naturen och lugn och ro. Exempel på aktiviteter som ligger nära boendet är bowling, gym, badhus, friidrottsarena, teater, minigolf, golf och bio.