De tre benen – samtycke, samordning och genomförandeplan.

Vi arbetar med tre viktiga ben för att ditt boende skall ge dig goda levnadsvillkor, de tre benen – samtycke, samordning och genomförandeplan

Samtycke

Samtycke behöver vi från dig som brukare för att vi skall kunna samordna de insatser du har beviljade eller måste genomföra. Detta är ett led att förkorta avståndet mellan handläggaren och dig som brukare. Om vi på plats kan samordna dina insatser så förkortas ledtiderna och förenklas din vardag på ett grundläggande plan. Detta är enbart möjligt om vi har samtycke från dig som brukare.

Samordning

Då brukare i dag ofta har ett behov som kan sträcka sig över flera verksamhets/huvudmanna områden. Vi ser att i vårt uppdrag ligger att samordna de insatser som brukaren har och finnas som stöd/hjälp för att utvecklas utifrån sina förmågor. Vi har tillgång till en psykolog för att både stödja brukaren men också för handledning till medarbetarna som skall stödja brukaren i sin utveckling. För att vi skall kunna stödja brukaren i de olika insatser som finns arbetar vi med samtycke. Detta är något som i vissa fall är relativt enkelt att få från brukare och/eller dess företrädare men ibland krävs de ett mera långsiktigt arbete för att skaffa sig det förtroende som samtycket ger. Men det är ett av våra hjälpmedel.

Genomförandeplan

Som verktyg i vårt arbete använder vi oss av genomförandeplanen. De är ett utmärkt hjälpmedel med att identifiera och planera för insatser för brukaren. Vi är medvetna om att förutsättningarna för att ta emot stöd kan skifta över tid och även över dagen. Därför behöver Genomförandeplanen innehålla delar som beskriver hur vi skall förhålla oss när brukaren har skiftande möjlighet att ta emot stöd. I upprättande av Genomförandeplanen kan de även finnas vissa delar som kräver att vi upprättar begränsningsåtgärder. När de upprättas har vi även tydliga arbetssätt med att utvärdera och uppdatera dessa.