LSS 9:9 personkrets 1 med tilläggsproblematik som utåtagerande, självskadebeteende och psykiatri

Amicare AB

Amicare är ett privatägt aktiebolag som erbjuder personer LSS 9:9 personkrets 1 med tilläggsproblematik, ett mer självständigt liv. Vi erbjuder särskilt boende i egna lägenheter enligt LSS §9:9. Arbetet på Amicare AB präglas av kontinuitet, struktur och kvalitet på alla nivåer. Vår grundsyn är att alla individer kan utveckla färdigheter som innebär en ökad livskvalitet. Vår verksamhet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att individen får möjlighet att leva som alla andra.

Vår verksamhet

Amicare AB startade i januari 2016. Idag är vi verksamma i Hofors kommun.

Våra medarbetare är beteendevetare, omsorgspedagoger eller undersköterskor. Det är stabila och robusta personer som har erfarenhet från tidigare LSS-boende eller från psykiatrin. Personalgruppen består av både äldre och yngre samt en jämn fördelning av kvinnor och män. Vi har också en blandning av nationaliteter och språk på bostaden. Detta gör att hela vårt boende genomsyras av värderingar från många olika perspektiv

Vi strävar efter att ha en nära och bra samverkan mellan kommun, landsting. De som bor hos oss ska känna sig trygga och att vi samarbetar för välbefinnande och utveckling. Våra boendes välmåga och trivsel är en förutsättning för vår existens.

Om du vill veta mer om oss eller har frågor om verksamheten kan du ringa på 073 518 94 10 eller maila på info@amicare.se