På Amicare arbetar vi med brukaren i fokus

Vi arbetar kring individerna med lågaffektiva metoder. Detta innebär att vi arbetar med tydliggörande pedagogik och en struktur som passar varje individ utefter dennes förmågor. De individer som kommer till oss har oftast diagnos plus tilläggsproblematik i form av utåtagerande, psykostillstånd, drogmissbruk men även tilläggsdiagnoser.

Ofta ställs vi inför stora utmaningar med dessa individer och det gör att vi tar in extern handledning i vårt team ett flertal gånger per år. Detta för att personalgruppen skall orka att hålla ihop under perioderna då det är mycket ångest och utåtagerade hos våra individer.

En av utmaningarna med de brukare vi tar emot är att få samverka och samordna individens samtliga insatser som de är berättigade till inom HSL, psykiatri m.m. Detta kan vi enbart genomföra när vi har fått samtycke från individen. Detta kan ta mycket lång tid innan individen går med på detta och kan bara skapas genom att vi kan ge individen trygghet.